TIN MỚI

[BlogVungTau.Com] Các lễ hội quan trọng tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2018

Trong năm 2018 tỉnh BR-VT tổ chức một số lễ hội thể hiện nét đẹp văn hóa của người dân BR-VT nói riêng và của vùng Nam bộ nói chung. Trong đó có các lễ hội quan trọng như sau:

[​IMG]

[​IMG]

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch...

Các lễ hội quan trọng tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2018

https://ift.tt/2HtWEAB

Không có nhận xét nào